РІВНЕНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Рівненського державного гуманітарного університету

Навчання у нас

muz_uch_1

  Рівненське музичне училище було  створене  5  жовтня  1955  року.

 

14 грудня 1998 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1973,  та  спільним наказом 

Міністерства освіти України та Міністерства культури і мистецтв України від 14 січня 1999р. № 15/14

училище увійшло в  структуру Рівненського державного гуманітарного університету.

 

В. о. директора - Фіськов Геннадій Миколайович


Відповідно до рішення ДАК Міністерства освіти і науки України від 31.03.2015 року

 училищу надано ліцензію серія АЕ № 636414 на провадження освітньої діяльності,

пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста

з напряму 02 "Культура і мистецтво", спеціальності 025 "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО"

з ліцензованим обсягом прийому 90 (дев’яносто) осіб. 

 

Підготовка спеціалістів у Рівненському музичному училищі РДГУ здійснюється на основі державного замовлення,

контрактів з юридичними та фізичними особами.

Розподіл на роботу випускників Рівненського музичного училища РДГУ здійснюється відповідною комісією

за участю представників управління культури обласної державної адміністрації та роботодавців.

 

Освітня діяльність здійснюється на основі базової загальної середньої освіти за спеціалізаціями:

     “Фортепіано”;

“Оркестрові струнні інструменти”;

“Оркестрові духові та ударні інструменти”;

“Народні інструменти”;

“Народна інструментальна музика”;

“Хорове диригування”;

          “Теорія музики”.   

 

На базі училища функціонує музична школа-студія педагогічної практики.

 

За роки існування училища підготовлено 3867 спеціалістів, які працюють викладачами дитячихмузичних шкіл,

Концертмейстерами, керівниками хорів та оркестрів, артистами та солістами хорів, оркестрів, вчителями музики.

Серед випускників училища: академіки, професори мистецьких закладів, лауреати мистецьких

загальноукраїнських та міжнародних конкурсів, 59 випускників мають почесні звання. 

 

Навчально-виховний процес здійснюють 103 штатних викладачів та концертмейстерів.

Серед них: старші викладачі, викладачі-методисти, заслужені діячі мистецтв України, заслужені артисти України,

заслужені працівники культури України. 

 

Рівненське музичне училище РДГУ продовжує кращі історичні традиції.

Ведеться активна музично-просвітницька робота в місті та області.

Концерти викладачів та студентів нашого закладу постійно збирають багато зацікавлених слухачів.

Так впродовж 2011-2015 рр. 85 студентів стали лауреатами обласних, Всеукраїнських та міжнародних

мистецьких конкурсів  і фестивалів, учасниками та переможцями обласних олімпіад, турнірів. 

 

Гордість училища – його випускники, народні артисти України Євген Кухарець, Богдан Депо,

Лідія Кондрашевська, народний артист Росії, академік Володимир Андропов.

Традиції культурно-мистецького життя Рівненщини,

великий педагогічний досвід викладачів Рівненського музичного училища РДГУ, вагомі творчі досягнення –

ось той фундамент, на якому зростає молоде покоління майбутніх викладачів та виконавців.

  Рівненське музичне училище було  утворене  5  жовтня  1955  року.

14 грудня 1998 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1973,  та  спільним наказом  Міністерства освіти України та Міністерства культури і мистецтв України від 14 січня 1999р. № 15/14 училище увійшло в  структуру Рівненського державного гуманітарного університету.

Директор училища - Анатолій Сергійович Бортнік, заслужений артист України.

Відповідно до рішення ДАК Міністерства освіти і науки України від 31.03.2015 року  училищу надано ліцензію серія АЕ № 636414 на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з напряму 0202 "МИСТЕЦТВО", спеціальності 5.02020401 "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО" з ліцензованим обсягом прийому 90 (дев’яносто) осіб.

Підготовка спеціалістів у Рівненському музичному училищі РДГУ здійснюється на основі державного замовлення, контрактів з юридичними та фізичними особами.

Розподіл на роботу випускників Рівненського музичного училища РДГУ здійснюється відповідною комісією за участю представників управління культури обласної державної адміністрації та роботодавців.

Освітня діяльність здійснюється на основі базової загальної середньої освіти за спеціалізаціями:

“Фортепіано”;

“Оркестрові струнні інструменти”;

“Оркестрові духові та ударні інструменти”;

“Народні інструменти”;

“Народна інструментальна музика”;

“Хорове диригування”;

“Теорія музики”.

На базі училища функціонує музична школа-студія педагогічної практики.

За роки існування училища підготовлено 3867 спеціалістів, які працюють викладачами дитячих музичних шкіл, Концертмейстерами, керівниками хорів та оркестрів, артистами та солістами хорів, оркестрів, вчителями музики. Серед випускників училища: академіки, професори мистецьких закладів, лауреати мистецьких загальноукраїнських та міжнародних конкурсів, 59 випускників мають почесні звання

Навчально-виховний процес здійснюють 103 штатних викладачів та концертмейстерів. Серед них: старші викладачі, викладачі-методисти, заслужені діячі мистецтв України, заслужені артисти України, заслужені працівники культури України.

Рівненське музичне училище РДГУ продовжує кращі історичні традиції. Ведеться активна музично-просвітницька робота в місті та області. Концерти викладачів та студентів нашого закладу постійно збирають багато зацікавлених слухачів. Так впродовж 2011-2015 рр. 85 студентів стали лауреатами обласних, Всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів  і фестивалів, учасниками та переможцями обласних олімпіад, турнірів.

Гордість училища – його випускники, народні артисти України Євген Кухарець, Богдан Депо, Лідія Кондрашевська, народний артист Росії, академік Володимир Андропов.

Традиції культурно-мистецького життя Рівненщини, великий педагогічний досвід викладачів Рівненського музичного училища РДГУ, вагомі творчі досягнення – ось той фундамент, на якому зростає молоде покоління майбутніх викладачів та виконавців.